Radicalization in the direction of violence and extremism are an increasingly pressing problem in modern societies. The authors present the conceptual concept of the Slovenian model for the identification and monitoring of radicalization in the direction of violence, which is based on the involvement of many state and non-state stakeholders at the strategic and operational level.

 

Vol. 2 – No. 3,  2021: Oblikovanje medinstitucionalnega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije v smeri nasilja (Prezelj, Lobnikar) [SLO]